Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 6
Tháng 05 : 320
Năm 2021 : 5.458
Thực hiện Kế hoạch số Số 33-KH/ĐU, ngày 25/12/2017 của Đảng uỷ thị trấn Vạn Giã về việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). Chi bộ trường THCS Văn Lang xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực ...
Thực hiện Kế hoạch số 30-KH/HU, ngày 03/02/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy Vạn Ninh về tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (viết tắt là Chỉ thị số 05) năm 2017 và kế hoạch ...
Video Clip
Văn bản mới