Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 02 : 1.112
Năm 2020 : 2.365
 06/10/18  Hoạt động chuyên môn  220
Căn cứ số liệu các trường tiểu học có dạy chương trình tiếng Anh từ khối lớp 3 đến khối lớp 5, mỗi trường THCS được nêu dưới đây qua khảo sát, chọn từ 01 đến 04 lớp 6 tham gia dạy học Chương trình mới. Quy mô học Chương trình mới năm học 2018 – 2019 gồm 6 trường, 13 lớp, 459 học sinh, cụ ...
 06/10/18  Hoạt động chuyên môn  135
Sở GD&ĐT Khánh Hoà đã ban hành công văn số 2015 về Về việc hướng dẫn một số nội dung về công tác chuyên môn đề GV thực hiện thống nhất trong toàn tỉnh về kế hoạch bài dạy ( giáo án), về xây dựng chuyên đề, về kiểm tra đánh giá...
Sở GD&ĐT Khánh Hòa đã ban hành kế hoạch số 1863 KH-SGDĐT về phương thức tuyển sinh lớp 10 năm học 2019 - 2020.
Thực hiện Công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn, đổi mới kiểm tra đánh giá, tổ chức và quản lý các hoạt động chuyên môn của trường trung học/trung tâm giáo dục thường xuyên; Công văn số 141/BGDĐT-GDTrH ngày 12/01/2015 ...
 21/09/18  Hoạt động chuyên môn  798
Thực hiện Quyết định số 2071/QĐ-BGDĐT ngày 16/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng từ năm học 2017-2018; Công văn số 3711/BGDĐT-GDTrH ngày 24/8/2018 của Bộ ...
Video Clip
Văn bản mới